Bereidheid

3d crossword puzzle game with investment concept

“De belangrijke problemen waar we mee te maken krijgen, kunnen niet opgelost worden op hetzelfde denkniveau als waarop we ze geschapen hebben’ – Albert Einstein

 

We kunnen niet gedachten wegdenken met gedachten. Gevoelens kunnen we evenmin controleren. Gevoelens en gedachten komen en gaan. Observeer maar eens aan wat je allemaal gevoeld en gedacht hebt, van het moment dat je deze site begon te bekijken. Deze zijn nog aanwezig of zijn ondertussen al veranderd.

We noemen gedachten en gevoelens innerlijke ervaringen. Dat is wat er zich in je binnenkant afspeelt. Vaak proberen we deze innerlijke ervaringen te controleren. Hoewel we hopen hiermee iets te veranderen of onaangename ervaringen te stoppen, worden deze ervaringen juist erger door zich ertegen te verzetten.

In therapie proberen we te veranderen wat mogelijk is en te aanvaarden wat we niet kunnen veranderen. Ik ga je helpen om je bereidheid te vergroten om ook onaangename gevoelens en gedachten toe te laten in je leven en hiermee te leren omgaan.

ACT

ACT is een acroniem voor Acceptance and Commitment Therapy. Maar ook voor Action Changes Things.

Of voor:

Accept your reactions and be present (aanvaard je reacties en sta erbij stil)

Choose a valued direction (kies een waardevolle richting)

Take action (kom in actie)

Het tegenovergestelde van ACT is FEAR.

Fusion with your thoughts (fusie met je gedachten)

Evaluation of experiences (evaluate van ervaringen)

Avoidance of your experiences (vermijding van je ervaringen)

Reason giving for you behavior (redenen geven voor je gedrag)

 

Je eigen gedrag leren kennen en bewustwording vergroten, helpt je in actie te treden. In therapie leer ik je wat vermijdingsgedrag is en krijg je meer inzicht in je eigen gedrag. Door middel van oefeningen ga je niet helpend gedrag verminderen. Vervolgens door je vermijdingsgedrag te verminderen en meer te handelen volgens je waarden, zullen je klachten dalen.

BewarenBewaren