Aanpak

GROEITRAJECT
The best way to get something done is to begin.

Mijn aanpak is wetenschappelijk onderbouwd. Dat betekent dat ik interventies toepas uit verschillende stromingen en vooral op maat kijk wat hier en nu nodig is om de cliënt verder te helpen, maar ook wat uit de wetenschap blijkt als de meest succesvolle behandeling.  Ik heb een gedragstherapeutische opleiding afgerond en baseer me op het gedragstherapeutische model om gedragingen te gaan analyseren.

Eerst wordt een kennismakingsgesprek geregeld, waarbij ik achterhaal hoe je het beste verder geholpen wordt en ik verder uitleg geef over mijn aanpak. Vanuit mijn psychodiagnostsche opleiding kan ik je adviseren wat, gezien je klachten, een zinvolle behandeling kan zijn.  Het kan zijn dat iets anders dan individuele ambulante therapie bij mij meer aangewezen is.

In een eerste fase van de therapie neem ik ruim de tijd om jou en jouw problematiek te leren kennen. Ik probeer inzicht te krijgen in jouw probleemsamenhang en hoe jouw leerervaringen, opvoeding en temperament invloed hebben op het gedrag. Vervolgens tracht ik met jou tot een probleemsamenhang te komen en bekijken we samen wat de doelen van therapie zijn.

Therapie bestaat niet enkel uit gesprekken. Ik wil verandering zien in het gedrag en probeer dit te bereiken door het stellen van doelen en het werken met opdrachten. Daarnaast is bewustwording van de innerlijke belevingswereld (zoals gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties) die invloed hebben op het gedrag ook belangrijk voor het herstel.

Spreekt dit je aan? Maar heb je nog veel vragen? Aarzel niet om op kennismakingsgesprek te komen. Je kan al je vragen dan stellen en daarna nog beslissen of je wilt starten of niet.

Contacteer me