Act

cloud icon with design on blue sky background

ACT is een acroniem voor Acceptance and Commitment Therapy. Maar ook voor Action Changes Things.

Of voor:

Accept your reactions and be present (aanvaard je reacties en sta erbij stil)

Choose a valued direction (kies een waardevolle richting)

Take action (kom in actie)

Het tegenovergestelde van ACT is FEAR.

Fusion with your thoughts (fusie met je gedachten)

Evaluation of experiences (evaluate van ervaringen)

Avoidance of your experiences (vermijding van je ervaringen)

Reason giving for you behavior (redenen geven voor je gedrag)

 

Je eigen gedrag leren kennen en bewustwording vergroten, helpt je in actie te treden. In therapie leer ik je wat vermijdingsgedrag is en krijg je meer inzicht in je eigen gedrag. Door middel van oefeningen ga je niet helpend gedrag verminderen. Vervolgens door je vermijdingsgedrag te verminderen en meer te handelen volgens je waarden, zullen je klachten dalen.

BewarenBewaren