Privacybeleid

Nathalie Van den Broeck is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.gedragstherapeut-nathalie.be/
Grimbergsesteenweg 93, 1800 Vilvoorde
Belgie 0494/54.29.71

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Nathalie Van den Broeck verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ze verwerkt voor het maken van afspraken en/of contact op te nemen:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op deze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Nathalie Van den Broeck verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar (indien de patiënt jonger is dan 16jaar)
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ze kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Nathalie Van den Broeck raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Nathalie Van den Broeck zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met haar op via het contactformulier op de website, dan verwijdert zij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt
Nathalie Van den Broeck verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaart
Nathalie Van den Broeck bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Nathalie Van den Broeck verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die worden gebruikt
Nathalie Van den Broeck gebruikt technische en functionele cookies. Eveneens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die Nathalie Van den Broeck gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan zij hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nathalie Van den Broeck en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Nathalie Van den Broeck een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die zij van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via de website. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Nathalie Van den Broeck reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd
Nathalie Van den Broeck neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met haar op via de website.