Stress en burn-out

Burn-out betekent letterlijk uitgeblust zijn en wordt meestal in verband gebracht met werkgerelateerde stress. De oorzaken van een burn-out kunnen zeer divers zijn: persoonlijke factoren, factoren die verband houden met de werkinhoud of eerder met de organisatie.

In een behandeling wordt eerst ingezet op het verminderen van de klachten. Daarna worden de oorzaken van de burn-out in kaart gebracht om er vervolgens stap voor stap op in te werken. Tenslotte wordt aandacht geschonken aan hervalpreventie.

Contacteer me sluiten