Zelf

iStock_000002648266Small

Onze innerlijke ervaringen (gedachten, gevoelens, lichamelijke sensaties) kunnen zeer angstaanjagend zijn. Het gaat om wat we doorheen ons leven geleerd hebben via onze opvoeding en levenservaringen. Ik geef een voorbeeld. Een kind heeft van haar moeder vaak gehoord dat ze een stout kind is en gelooft dat ook waardoor ze er zich ook meer naar gaat handelen. Of een kind heeft doorheen haar schoolcarrière vaak middelmatige punten gehad en gelooft daardoor dat ze nooit ergens uitstekend in kan zijn.

De moeilijke innerlijke ervaringen worden monsters genoemd in ACT-termen. Om monsters met opgegeven hoofd onder ogen te komen, is het noodzakelijk een plek te vinden van waaruit dat mogelijk is. Om deze plek te vinden is het eerst belangrijk dat we onszelf en onze leergeschiedenis leren kennen. Praten over wat er in je omgaat, is dus belangrijk om inzicht te krijgen in je zelf.

In therapie leer ik jou dus graag eerst heel goed kennen zodat ik jou kan helpen om inzicht te krijgen in je eigen leergeschiedenis en je probleemsamenhang. Vanuit dit inzicht zoeken we een antwoord op de vraag hoe het komt dat jij vandaag klachten ondervindt.

 

BewarenBewaren